ul. K. Lisowskiego 6

65-072 Zielona Góra

68 453 25 29

68 453 17 71

Pon- Pt: 8:00 - 16:00

Godziny otwarcia biura

OFERTA

W czym możemy pomóc?

Księgi
handlowe

 • formalna i rachunkowa kontrola dokumentów księgowych,
 • dekretacja,
 • wprowadzenie dokumentów do ksiąg rachunkowych i rejestrów VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • sporządzanie, na podstawie ksiąg i ewidencji, deklaracji podatkowych CIT, VAT, JPK, AKC miesięcznych i przesyłanie ich do urzędów,
 • sprawozdanie finansowe roczne,
 • dzielimy się swoją wiedzą rachunkową i podatkową w zakresie objętym ewidencją księgową 
 • istnieje  możliwość odbieramy dokumenty z siedziby klienta,

Księga przychodów i rozchodów

ewidencja przychodów - ryczałt
 • formalna i rachunkowa kontrola dokumentów księgowych,
 • wprowadzenie dokumentów do ksiąg i rejestrów VAT ,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów,
 • sporządzanie, na podstawie ksiąg i ewidencji, deklaracji podatkowych PIT, VAT, JPK, AKC miesięcznych i ich przesyłanie do urzędów,
 • roczne rozliczenie właścicieli (bez odliczeń i ulg),
 • dzielimy się również swoją wiedzą podatkową w zakresie objętym ewidencją księgową.

Kadry
i płace

 • sporządzanie list płac,
 • sporządzanie umów oraz aneksów,
 • dokumentacja kadrowa (urlopy, zwolnienia, świadectwa pracy, itp.),
 • zasiłki chorobowe, opiekuńcze,
 • zgłoszenia i wyrejestrowanie z ubezpieczeń,
 • sporządzanie deklaracji PIT i ubezpieczeniowych,
 • przesyłanie deklaracji do jednostek terenowych ZUS i US.

Ewidencja magazynowa i fakturowanie

 • prowadzenie ewidencji magazynowej:
 • dokumenty przyjęć i wydań – na podstawie dokumentów zakupu i sprzedaży,
 • wystawianie faktur sprzedaży,
 • kontrola rentowności sprzedaży,
 • przekazywanie wystawionych dokumentów do kontrahentów klienta lub jego siedziby, na bieżąco,
 • możliwość sporządzania raportów kasowych (usługa dodatkowa).

KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu elektronicznego bądź wizyty w naszym biurze.

 • ul. Kazimierza Lisowskiego 6
  65-072 Zielona Góra
 • Pon - PT: 08:00 - 16:00
 • mgalkowska@duet.zgora.pl
 • 68 453 25 29
 • 68 453 17 71