O firmie

Firma ZHU "DUET" działa na podstawie licencji Ministerstwa Finansów nr 14115/99 uprawniającej do usługowego prowadzenia biura rachunkowego, posiada wszelkie uprawnienia do prowadzenia księgowości oraz innych ewidencji.


ZHU "DUET" jest biurem rachunkowym ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu, posiada polisę OC na świadczenie oferowanych usług. Właściciel firmy Maria Gałkowska posiada długoletnie doświadczenie w prowadzeniu księgowości dużych i małych firm. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu pełnej księgowości spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jawnych, oraz firm z kapitałem zagranicznym. Takie same doświadczenie mamy w kontaktach z urzędami skarbowymi i zakładem ubezpieczeń społecznych czy urzędem statystycznym.


Maria Gałkowska. Posiada uprawnienia i kwalifikacje wymagane (na podstawie art.81 ust. 3 pkt 4 i 4a ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości Dz.U. Nr 121, poz.591 z późniejszymi zmianami) do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych potwierdzone przez Ministerstwo Finansów z wpisem do rejestru pod numerem 14115/99.


Celem firmy ZHU "DUET" jest świadczenie pełnego zakresu usług księgowych, podatkowych, analiz ekonomicznych , biznes planów dla rozwijających się firm o różnych formach organizacyjnych obejmujących wszystkie rodzaje spółek oraz dla osób fizycznych. Pomagamy Przedsiębiorcom tak, aby mogli skupić się na wypełnianiu misji swojej firmy, postawionych celach i zadaniach służących do ich realizacji, aby mogli budować i rozwijać swoją firmę mając jednocześnie pewność i gwarancję, że wszystkie (często trudne i skomplikowane) sprawy , problemy związane z tak zwaną "pracą papierkową" są skrupulatnie prowadzone i terminowo realizowane.


Specjalizacją firmy jest obsługa księgowa i ekonomiczno-finansowa podmiotów gospodarczych. Zatrudniamy pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje. Naszymi klientami są firmy polskie i z kapitałem zagranicznym zarówno handlowe , produkcyjne, jak również usługowe o różnym profilu działalności. Nasze mocne strony cechuje wiedza, doświadczenie, rzetelność i terminowość, dokładność, optymalne realizowanie oczekiwań klienta, przystępne ceny.