Witamy

W zależności od Państwa potrzeb oferujemy:

  • pomoc w wyborze formy prawnej działalności,
  • przeprowadzenie kompletnego procesu założenia i rejestracji firmy,
  • przeprowadzenie tylko wybranych elementów założenia i rejestracji firmy,
  • przygotowanie i weryfikację dokumentów rejestracyjnych.

W skład procesu założenia firmy wchodzą:

  • przygotowanie umowy spółki lub jej statutu,
  • rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • rejestracja w urzędzie statystycznym (nadanie numeru REGON),
  • rejestracja w urzędzie skarbowym (nadanie numeru NIP),
  • rejestracja w ZUS.

Na Państwa życzenie nasza pomoc może ograniczyć się wyłącznie do przygotowania lub zweryfikowania niezbędnych dokumentów, pozostawiając przy tym resztę czynności w Państwa rękach. Podobny zakres usług oferujemy również przy przekształcaniu już istniejących firm. Współpracę możemy podjąć zarówno przed rozpoczęciem procesu zakładania i rejestracji firmy jak również w trakcie jego trwania (wykorzystując wykonane już przez Państwa działania).

 

Zapraszamy do współpracy.